Back

Balconada

Home
Balconada

Balconada

Renacimiento, siglo XVI

Esta balconada se construyó sobre la estructura del siglo XIII del edificio para comunicar dos extremos de la planta noble. Se trata de un elemento de una gran belleza arquitectónica que ha permanecido casi inalterado a lo largo de los siglos, con arcos apuntados que descansan sobre esbeltas columnas de piedra. La balconada está construida sobre tres grandes soportes escalonados, y en la barandilla encontramos el escudo de Jaume Aguilar i Camporell (que sabemos que murió en 1599) y su esposa Mariana Cassador, que muestra el águila con barras y flores.. Al centre hi podem veure un escut amb l'àliga i les barres, pertanyent a Jaume Aguilar i Dusai, i a ambdós costats, els busts d'un home i una dona, que bé podrien representar Jaume Aguilar i la seva esposa Àngela Peralta. Aquest finestral forma part d'un conjunt de tres construït originalment al segle XIII, i del qual s'ha conservat gairebé intacta la finestra central, rematada amb tres arcs de mig punt que reposen sobre columnes. A la sala on estan situades aquestes finestres s'hi van trobar els magnífics frescos medievals de la Conquesta de Mallorca, actualment al MNAC.